• 26395657
  • Kontakt@ingelehmannskolen.dk
  • Taps

Om optagelse på Inge Lehmann Skolen – en friskole målrettet højtbegavede børn

At blive optaget på Inge Lehmann Skolen er en proces. En proces, vi bestræber os på at gøre os umage med. Vi ved, at mange børn der skifter fra et andet skoletilbud, ofte vil have en udfordrende skolehistorie med sig. Derfor bruger vi tid på at sikre os, at vi er det helt rette match.

Vi optager som udgangspunkt kun elever en gang om året i sommerperioden.

Det er med til at sikre, at alle trives bedst muligt. Men selvfølgelig kan der forekomme undtagelser ud fra en individuel vurdering.

Selve optagelsen foregår i flere trin, som vi beskriver nedenfor.

Grundlæggende kriterium for optagelse

Vi optager børn med en IQ på minimum 125. Fastsættelsen af en IQ på minimum 125 – og ikke 130 som hos nogle skoler for højtbegavede børn – er for at skabe en bredde i børnegruppen, som kan bidrage til at skabe et godt læringsmiljø og socialt fællesskab.

Inden valget af Inge Lehmann Skolen, er det vigtigt du tager stilling til følgende:

1. Er vi en skole for jer?

Vi forventer, at du, som forælder, sætter dig grundigt ind i skolens værdisæt. Du skal tage stilling til, om du kan bakke op om skolens undervisningsform. Dette er for at sikre, at Inge Lehmann skolen er et fællesskab, som du kan se dig selv være en del af.

2. Er vi den rigtige skole for dit barn?

Som udgangspunkt skal du kunne fremvise en intelligenstest ved ansøgningen.
Hvis der endnu ikke er lavet en test af barnet, så gå i dialog med os inden. Vi kan tilbyde barnet en screening, som vil pege på, om barnet kunne være højt begavet og dermed give anledning til testning.

Grunden til vi gerne ser en intelligenstest er, at den er meget mere end blot et tal. Vi vil ud fra den læringsprofil, der medfølger, kunne sikre at barnet bliver mødt bedst muligt i undervisningen. Nogle læringsprofiler dækker ikke over en jævn intelligens. Her vil vi arbejde på at bruge dit barns styrker til at mindske de udfordringerne, der måtte være.

Vi tager altid udgangspunkt i barnet og har for øje, at et barn i mistrivsel ikke altid vil kunne vise sit fulde potentiale i en testsituation. Derfor kan det i nogle tilfælde give mening at lade barnet starte og komme i trivsel, inden en test udføres.

Har du et børnehavebarn, vil dit barn kunne få foretaget en RIAS eller WIPPSI test.

Har du et barn i skolealderen, skal dit barn have foretaget en WISC-V test.

Der er en række psykologer, vi kan anbefale dig. PPR vil også kunne foretage en intelligenstest, hvis du er i kontakt med dem.

Hvis du ønsker at ansøge Inge Lehmann skolen om optagelse, skal du udfylde optagelsesskemaet og sende det sammen med relevante papirer på barnet. 

Skemaet finder du her: https://www.ingelehmannskolen.dk/optagelsesskema/

Opskrivningsgebyr

Ved opskrivning til skolen betales et gebyr på 2.500 kr. Hvis skolen ikke vælger at optage barnet, vil beløbet blive refunderet. Bemærk, at beløbet ikke refunderes, hvis du fravælger skolen.  

Når du har indsendt spørgeskemaet, modtager du information om betalingsoplysninger.

For at skrive dit barn op, er det et krav at være medlem af støtteforeningen. Det koster 250 kr. årligt. Beløbet refunderes ikke.

Meld dig ind her -> https://www.ingelehmannskolen.dk/om-skolen/stotteforening/

3. Optagelsessamtale

Når vi har modtaget et optagelsesskema fra dig og vurderet opfyldelsen af ovenstående kriterier, vil du sammen med barnet blive inviteret til en optagelsessamtale med skolelederen samt eventuelt en anden repræsentant fra skolen.

I samtalen vil vi gøre meget ud af at lære jeres barn at kende. Vi vil afdække interesseområder, særlige færdigheder/styrker, reaktionsmønstre, sociale kompetencer, og måske forudgående skolehistorier samt andet, der kan være relevant.

Bliver jeres barn optaget, vil vi indhente oplysninger fra eventuelt nuværende skole, SFO, klub eller børnehave samt papirer fra PPR, hvis dit barn har været i kontakt med PPR.

Hvis dit barn har en diagnose
Det er vigtigt at fortælle os om en potentiel diagnose, eller hvis barnet er udredt med diagnose til følge. En diagnose udelukker ikke dit barn fra optagelse, men vi skal være helt sikre på, at vi kan løfte opgaven, så dit barn ikke får et unødvendigt nederlag.

4. Opstarts- og opfølgningssamtale

Når dit barn er optaget, bliver I inden skolestart inviteret til en opstartssamtale med lærerne, der kommer til at undervise dit barn. Her aftaler vi de faglige fokuspunkter, der skal være fra start, og I klædes på til opstarten.

Vi vil gerne have en tæt dialog med jer som familie, da vi ved, at det fremmer et godt samarbejde. Det er særligt i starten, hvor alt er nyt, og man kan være usikker på, hvordan det går. Derfor bruger vi også tid på en opfølgningssamtale med jer cirka 3 måneder efter opstart.

Vi undgår helst en prøveperiode, da vi ikke ønsker at give barnet et nederlag ved et afslag. Samtidig kan det opleves ubehageligt for barnet og resten af børnegruppen at være på prøve. Derfor bruger vi hellere mere tid på et godt forarbejde for dermed at sikre os, at vi er et godt match. Som altid kan der være individuelle forhold, som kan tale for en prøveperiode, men dette sker altid i samråd med dig.