• 26395657
  • Kontakt@ingelehmannskolen.dk
  • Taps

Lige nu arbejder vi på at skabe en skole, der vil bringe erfaringerne fra en af de førende amerikanske skoler inden for undervisning af højtbegavede børn, The Logan School, til Kolding. Undervisningen vil være projektorienteret og legende, fordi vi ved, at det virker. Hver dag på Inge Lehmann Skolen skal indbyde til udforskning og nysgerrighed.

Undervisningen

På Inge Lehmann Skolen bruger vi en projektbaseret og legende undervisning, fordi denne undervisningsform giver plads til udforskning og læring på et niveau og i et tempo, der passer til dig.

Vi har lånt inspiration fra The Logan School i Denver, USA, en skole med omfattende erfaring i undervisning af højtbegavede børn. På The Logan School arbejder eleverne i såkaldte “Units,” hvor de kan fordybe sig i et emne. Lærerne udfordrer løbende den enkelte elev og sikrer, at de tilegner sig grundlæggende færdigheder. På Inge Lehmann Skolen kalder vi “Units” for “Enheder,” for at understrege, at udforskningen af et emne har en start og en afslutning; altså en sammenhængende helhed.

Nysgerrighed som Startpunkt: Din Vej ind i Emnet

Vi begynder altid med din nysgerrighed som udgangspunkt. Sammen med din lærer udforsker du, hvad der fanger din interesse i det emne, vi skal dykke ned i. Din lærer vil udfordre dig til at tænke ud over det åbenlyse, de ting, du nemt kunne finde online. Målet er at skærpe dit fokus og udfordre din forståelse.

Nu går du i gang med at læse eller udforske materialer. Det kan også inkludere eksperimenter eller kreative projekter, især hvis emnet er kunstnerisk. Vi ved, at folk bedst tilegner sig viden, når de engagerer sig aktivt. Så gå på opdagelse og prøv tingene af. Din lærer vil støtte dig hele vejen, sørge for, at du beskriver og forklarer, hvad du laver. Du lærer også at vælge den relevante information, analysere den og bruge den i praksis.

Nogle gange giver det mening at tage din udforskning ud i den virkelige verden. Du kan besøge et museum eller en virksomhed og møde eksperter inden for emnet. Eller måske tager du ud i naturen for at udforske. At opleve og undersøge emnet i forskellige omgivelser beriger din forståelse og giver det mere dybde.

Selvom du dykker ned i dit eget emne, er du stadig en del af et læringsfællesskab. Vi starter dagen med at dele, hvad vi arbejder på, og samtaler om emner opstår spontant, når vi arbejder sammen online. Dette åbner op for samarbejde og inspiration i din individuelle udforskning.

Til sidst får du mulighed for at præsentere dine opdagelser som en del af vores online-udstilling. Her kan du dele dine projekter, lige fra musikoptrædener til visuelle præsentationer. Ved at formidle din viden til andre online bliver du bedre til at kommunikere og deltage i fælles nysgerrighed.

Vision

Inge Lehmann skolen vil være den førende skole for højtbegavede børn i Norden. Vi vil være en forskningsbaseret og værdibaseret skole, fordi vi er overbeviste om, at fokus på begge er nødvendige for at sikre faglighed og trivsel. 

Undervisningen vil basere sig på forskning i projektbaseret undervisning for højtbegavede børn samt Playful learning. Højtbegavede børn har et stort behov for meningsfuld undervisning, der giver rum for at udforske og undersøge. 

Samtidig er projektbaseret og legende undervisning i tråd med skolens værdier om nysgerrighed, mod og respekt. Værdierne skal være gennemgående for alle skolens aktiviteter samt omgangstonen på skolen. Det er således et værdisæt for alle, der er en del af skolen; inklusive ansatte, elever og forældre. 

Ambitionen er at være et fyrtårn inden for undervisning af højtbegavede børn – for skolen og for børnene.

Skolens værdier

På Inge Lehmann Skolen er vores værdier ledetråde i både undervisningen og for den måde, som vi møder hinanden på i hverdagen. Her kan du læse om vores tre kerneværdier:  

Nysgerrighed

Vi vil være nysgerrige på verden og hinanden. I undervisningen er nysgerrighed omdrejningspunktet for at udforske et væld af forskellige emner. Her handler det ikke om at præstere men om at spørge og forstå. Nysgerrighed er en færdighed. For at være nysgerrig skal man kunne stille spørgsmål. Derfor hænger nysgerrighed også sammen med undren. I undervisningen opfordres eleverne til at undre sig og til at se det sædvanlige fra nye perspektiver. 

I vores hverdag sammen på skolen er vi også nysgerrige på hinanden. Skolen omfavner en mangfoldighed blandt både ansatte, elever og forældre, så vi skal være åbne og nysgerrige på hinanden. Her er det nemlig også en kunst at starte med et spørgsmål: Hvem er du? Hvad er vigtigt for dig? Ved at spørge, lærer vi mere om hinanden og om os selv. Og du har måske allerede gættet det? Ja, det vi lærer, kan vi også være nysgerrige på. 

Mod

At være modig er at turde at gøre mere, end det man kan. For eleven og underviseren handler det om i fællesskab og hver for sig at turde at overskride det sikre. Det kræver nemlig mod at lære nyt og udforske et emne med høj faglig integritet. Eleven skal turde at tænke og handle selvstændigt ud fra en refleksion over emnet, og hvad der er det rigtige at gøre. 

Det kræver mod at gøre det etisk rigtige. Når vi er sammen, vil vi støtte hinanden i at turde at leve op til at være for os selv og hinanden på en ordentlig måde. Vi vil bruge tid til at tænke over etiske spørgsmål sammen, så vi hver især kan nå frem til, hvad der er rigtige at gøre. Samtalen om mod kræver mod. På Inge Lehmann skolen er vi overbeviste om, at mod er vigtigt at lære som menneske. 

Respekt

På Inge Lehmann skolen er respekt en gennemgående værdi i både undervisningen og vores måde at være sammen på. Respekt handler om at være opmærksom på et emne, hinanden og ikke mindst sig selv. 

I undervisningen udviser vi respekt over for et emne ved at være opmærksomme på, hvordan vi kan forstå det. Underviseren vil ofte udfordre gængse fortællinger og perspektiver på et emne for at få eleven til se det fra flere perspektiver. Således er respekt tæt forbundet med både nysgerrighed og mod, fordi en respektfuld måde at forholde sig et emne forudsætter begge. 

Respekt er også gennemgående i vores måde at være sammen på. Vores fællesskab er betinget af, at vi udviser respekt for hinanden og os selv. Det gælder for alle med en tilknytning til skolen. I hverdagen på skolen er vi opmærksomme på hinanden og viser omsorg ved at handle anerkendende og leve op til vores værdier. For os betyder respekt at have øje for både fællesskabet og den enkelte. Vi er alle sammen forskellige og sammen udgør vi et mangfoldigt fællesskab – og det kræver netop en helt særlig opmærksomhed. 

Eksamen og prøver 

Inge Lehmann skolen er en prøve- og eksamensfri skole. Eleverne kan dog vælge at tage afgangseksamenen som afslutning på 9. klasse på skolen. 

Der er ingen prøver og eksaminer på skolen, fordi højtbegavede børn grundet deres tendens til perfektionisme ofte mistrives i en præstationskultur. Skolen ønsker at fremme elevernes naturlige nysgerrighed og lære dem at lære af deres proces. 

Derfor vil skolen arbejde med en formativ feedforward med fokus på, hvordan eleverne kan udvikle deres mestring og forståelse af et emne. Formativ feedforward handler nemlig om at italesætte på en konstruktiv måde, hvordan det er muligt at bygge videre på de erfaringer og indsigter, som man har tilegnet sig. Således er fokus på at være nysgerrig og have mod på at undersøge et emne mere for derigennem at opnå en bedre forståelse.